Chuyên mục: Dự án

Đất Nền Du Lịch Biển Bình Châu

Du lịch đang là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam với chiếm khoảng 8,2% GDP và tạo ra 620.000 tỷ đồng doanh thu vào năm 2018. Dự báo đến năm 2025 ngành du lịch sẽ chiếm 11,6% GDP và tạo ra 1.472.000 tỷ đồng doanh thu. Trong đó du lịch biển nghỉ dưỡng chiếm tỉ lệ cao […]